ZDRAVÍ VÝZVA DNEŠNÍ DOBY

Stres a měnící se prostředí.

Závratné životní tempo, stres nebo znečištění životního prostředí – to jsou pouze některé faktory ovlivňující kvalitu života moderního člověka.stres objevuje denně a občas dosahuje úrovně, kterou většina z nás nezvládá. Životní tempo je tak velké, že (bohužel) stále více lidí je vystaveno nadměrnému stresu, který je škodlivý pro jejich tělo, dokonce i depresi, ta se stala strašákem XXI století. Odborníci tvrdí, že v současnosti až 80 % onemocnění souvisí s negativním vlivem stresu na naše tělo.

 

Potraviny a strava.

Strava průměrného člověka je v dnešních časech ochuzena o mnohé výživné složky, nezbytné pro správné fun­gování organismu. Konzumujeme vysoce zpraco­vané potraviny, které jsou navíc plné škodlivých konzervantů a jiných syntetických látek. K tomu je třeba připočíst větší podíl GMO modifikovaných potravin ve stravě, jejich skutečný účinek na lidský organismus bude možné stanovit až za několik desítek let.

 

Civilizační a společenské choroby.

Stres, strava a rostoucí znečištění životního prostředí mají za následek rozvoj tzv. civilizačních a sociálních  nemocí. Patří sem cukrov­ka, onemocnění dýchací soustavy, cévní onemoc­nění, alergie, nádory, AIDS, Alzheimerova choroba a také „syndromy útěku” (závislosti na drogách a lécích, alkoholismus, akutní psychické poruchy, poruchy příjmu potravy).

 

Tajemství je ukryté v přírodě.

Správné dodávání látek nezbytných pro život, jako jsou: vitamíny, stopové prvky, aminokyseliny nebo tuky, tvoří základ pro zdravý a dlouhý život. V současnosti se zdravé potraviny staly pro běžného člověka luxus­ním a do značné míry nedostupným produktem.  S ohledem na všechny faktory, které v současnosti negativně ovlivňují  kvalitu života, vědci WellU vyvinuli přírodní doplňky stravy a potraviny, podporující normální fungování organismu.

 

Odpověď WellU.

WellU na základě nejnovějších vědeckých poznatků vypracovalo revoluční program umožňující doplňování „molekul života” v každodenním stravování. Ze zdravotního a terapeutického hlediska jsou jedinečné vlastnosti doplňků stravy a potravin přínosem díky holistickému, komplexnímu účinku na lidský organismus. Jsou odpovědí na absenci rovnováhy způsobenou civilizačními změnami. Obnovování homeostázy v organismu prostřednictvím správného doplňování výživných složek je klíčové v procesu zmírňování působení negativních faktorů životního prostředí, a díky vědcům WellU se stalo možné.

Vlastností, která odlišuje doplňky stravy a potraviny Nutrivi od produktů dostupných na trhu, je použití přírodních složek a jejich správná kombinace, která zaručuje synergický efekt.Takto vybrané složky mají holistický účinek na organismus.

Dodávání správných přírodních složek ve stravě může přispět ke zlepšení celkového stavu organismu a ke snížení škodlivého působení znečištěného životního prostředí a nadměrného stresu. Díky správnému doplňování každodenní stravy nezbytnými složkami obsaženými v našich doplňcích stravy a potravinách, máme možnost se znovu těšit ze zdravějšího, komfortnějšího a kvalitnějšího života.